Wpisy Autora

Prawo załamania cz. 1

Wiemy, że gdy promień pada na ciało przezroczyste, wówczas przechodzi przez to ciało. Jeżeli pada prostopadle do powierzchni tego ciała, wnika w nie w tym samym kierunku (pójdzie w kierunku BC); jeżeli zaś pada ukośnie (np. w kierunku DB) do powierzchni ciała, wówczas zawsze zbacza ze swego kierunku (więc nie pójdzie dalej po BE), czyli [&hellip

Czytaj dalej...

Zwierciadło płaskie cz. 4

Gdybyśmy sobie wyobrazili przed zwierciadłem wklęsłem w dostatecznej odległości (poza środkiem jego kulistości), jakiś świecący lub oświetlony przedmiot A B, to wszystkie promienie, wychodzące z jego wierzchołka A, po odbiciu się, przetną się pod osią zwierciadła, w punkcie a, pomiędzy ogniskiem, a środkiem kuli (K), promienie zaś, idące od punktu B, spotykają się po odbiciu [&hellip

Czytaj dalej...

Zwierciadło płaskie cz. 3

Gdybyśmy w tym punkcie umieścili ćwiartkę papieru, czy inny ekran, otrzymalibyśmy na ekranie plamę jasną. Zwierciadło wklęsłe jest więc zwierciadłem skupiającym promienie i mogącym służyć do silniejszego oświetlenia jakiegoś miejsca. Odwrotnie, gdybyśmy źródło światła umieścili w ognisku, promienie, biegnące ku zwierciadłu, odbiłyby się tak, że stałyby się równoległymi i zwróciłyby się w przestrzeń smugą w [&hellip

Czytaj dalej...

Zwierciadło płaskie cz. 2

Dwa zwierciadła płaskie, nachylone do siebie pod kątem ostrym, dają tern więcej obrazów, im kąt jest ostrzejszy (na tern polega przyrząd, zwany kalejdoskopem). Przedmiot umieszczony między dwoma zwierciadłami równoległymi, daje nieskończoną liczbę obrazów, coraz słabszych. Zwierciadła krzywe. Jeżeli z kuli wewnątrz pustej, wytniemy część, którą wygładzimy na powierzchni wewnętrznej, otrzymamy zwierciadło wklęsłe; wygładzona zaś na [&hellip

Czytaj dalej...

Zwierciadło płaskie cz. 1

Wychodzące z jakiegoś punktu A promienie światła, odbijają się od powierzchni zwierciadła (na zasadzie prawa kąta padania i odbicia), tak, że wpadają do naszego oka rozbieżnie, jakby wychodziły z punktu B, leżącego za zwierciadłem w takiej samej odległości, jak punkt A przed zwierciadłem. Wskutek tego, oku wydaje się, że istotnie za zwierciadłem w B, znajduje [&hellip

Czytaj dalej...

Zwierciadło

Powierzchnia wody, drzewa politurowanego, tafli szklanej, uczynionej nieprzezroczystą z jednej strony, a lepiej blachy metalicznej, dobrze wygładzonej, czy innego ciała o gładkiej powierzchni, odbijającej promienie, stanowi tzw. zwierciadło. Ponieważ oko nasze, jak mówiliśmy, widzi przedmioty tam, skąd bezpośrednio dochodzą promienie światła, przeto, gdy do oka wpadają promienie odbite od zwierciadła, wydaje się nam, że przedmiot, [&hellip

Czytaj dalej...

Połysk i prawo odbicia

Gdy promień światła (lub ciepła) pada na ciało, to bądź większa część jego przez ciało przechodzi (ciała przezroczyste) i tylko niewielka część zostaje pochłonięta lub odbita, bądź większa część zostaje pochłonięta (ciała czarne, matowe, chropowate), bądź wreszcie większa część zostaje odbita (ciała o powierzchni gładkiej, lśniącej), a mała tylko pochłonięta, lub przepuszczona. Im gładsza jest [&hellip

Czytaj dalej...

Natężenie światła

Rzeczą zrozumiałą jest, że płomień duży daje światło silniejsze, niż tego samego rodzaju mały. Na 2 razy większej odległości od źródła światła jest przedmiot 4 razy słabiej oświetlony, gdyż, na 2 razy większej odległości, promienie wychodzące ze źródła S oddalają się od siebie 2 razy bardziej zarówno na szerokość, jak na wysokości, tak, że aby [&hellip

Czytaj dalej...

Ciemnia cz. 2

Cień zawsze leży na linii prostej, łączącej światło z przedmiotem, rzucającym ten cień i przy poruszaniu źródła światła, przesuwa się zawsze w stronę przeciwną. Gdyby źródło światła było tylko punktem świecącym, mielibyśmy od przedmiotu cień wyraźny, ciemny; ponieważ ono najczęściej bywa dużym ciałem, którego każdy punkt świecący daje oddzielnie cień danego przedmiotu w nieco innym [&hellip

Czytaj dalej...

Ciemnia cz. 1

Za jeden z bardzo wielu dowodów, że promienie światła biegną tylko w linii prostej, służyć może też ciemnia optyczna (camera obscura). Jeżeli mianowicie, do szczelnie ze wszystkich stron zamkniętej przestrzeni, np. do skrzynki, wpadają promienie światła przez jedyny maleńki otwór w jednej ścianie, to na ściance, przeciwległej otworowi, zjawia się zmniejszony i odwrócony obraz oświetlonych [&hellip

Czytaj dalej...